Zpětný odběr elektrozařízení a baterií

Recyklujte s námi...
 • Zakládáme si na ohleduplném chování vůči životnímu prostředí, a proto vám přinášíme možnost jednoduše a bezplatně odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení, baterie a akumulátory.
 • Ve spolupráci se společností REMA, tak můžete na všech prodejních místech využít vrácení vysloužilého elektrospotřebiče, baterií a akumulátorů zdarma.

   

Jak se zbavit starého spotřebiče nebo baterií?
 • Spotřebitel má v novém systému nakládání s elektrospotřebiči a bateriemi zcela zásadní roli. On je tím, kdo se rozhoduje, co udělá se starým spotřebičem či baterií.
  Stará a nepotřebná elektrozařízení a baterie nepatří do netříděného komunálního odpadu, naopak mají být předány prostřednictvím sběrných míst, tzv. míst zpětného odběru, ze kterých putují k opětovnému použití nebo k samotné recyklaci.
  Spotřebitel je informován symbolem níže, že příslušné elektrozařízení nebo baterie nepatří do komunálního odpadu.
  Jsou tak označena všechna nová elektrozařízení a baterie.
  Symbol může být uveden přímo na zařízení, na jeho obalu nebo v návodu k použití či v záručním listu. 

  [zpetnyodberelektrozarizeni.png]

 

Sběrná místa
Proč recyklovat?