Jak vybrat ten správný vysokotlaký čistič?

Nikdy jste si nevybírali vysokotlaký čistič (tlakovou myčku)? Nejdříve bychom měli znát základní rozdělení vysokotlakých čističů:

- Studenovodní a horkovodní vysokotlaké čističe
- Mobilní a stacionární vysokotlaké čističe
- Vysokotlaké čističe s benzínovým, naftovým nebo elektrickým pohonem


Vysokotlaké čističe, tlakové myčky nebo-li tlakovky se využívají ve všech oblastech. Můžeme je využít od čištění velkých letadel a lodí, přes restaurování památek až po mytí automobilů a domácí využití jako čištění okapů, fasád, kol, motorek, stavebního nářadí a podobně.

Studenovodní a horkovodní tlakové myčky nabírají na popularitě v průmyslové, komerční i dokonce na domácí úrovni.
Přinesou Vám tyto výhody:

ÚSPORA ČASU: Vysokotlaké čističe stříkají vodu pod tlakem a vyšším průtokem vody, takže vám čistí 4x-5x rychleji než klasické zahradní hadice či jiné způsoby mytí a čištění.
ÚSPORA A ZRYCHLENÍ PRÁCE: Méně hodin pro čištění, znamená méně práce. Méně práce znamená více produktivity a kratších přesčasů zaměstnanců.
ÚSPORA VODY: Překvapivě tlakové myčky spotřebují méně vody než ostatní metody čištění. Například, čištění klasickou zahradní hadicí spotřebujete cca od 4.000 – 5.000 l/hod.
Typický vysokotlaký čistič použije mnohem méně vody cca v rozmezí od 400 – 1200 l/hod.
Ušetření je 50% až 90% ve spotřebě vody.
Samozřejmě existují a využívají se také velké vysokotlaké čističe s průtokem vody např. 2000 l/hod a výše. Vyšší množství vody je vhodné pro snadnější odplavení nečistot.
PRODLOUŽENÍ ŽIVOTNOSTI VAŠÍ INVESTICE: Vašemu vybavení - zařízení prodlužujete životnost, když je udržováno v čistotě – ať se jedná o váš automobil, nákladní vozidlo nebo vybavení v průmyslu či stavebnictví.

Pro výběr správného vysokotlakého čističe pro Vaše potřeby je dobré vědět:

1. Co budete čistit?[vysokotlak%C3%A9%20%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD%281%29.jpg]
2. Kde budete čistit?
3. Jak dlouho budete čistit?

1. Co budete čistit?

Všechny vysokotlaké čističe se rozdělují do dvou hlavních kategorií, studenovodní (bez ohřevu vody) a horkovodní (s ohřevem vody).
V případě, že budete čistit motory, autodíly nebo cokoliv znečištěného olejem či tukem, je nejlepší volbou horkovodní tlaková myčka. Funguje na principu jako mytí nádobí, při kterém se lépe zbavujeme mastnoty právě teplou vodou. Některé horkovodní vysokotlaké čističe mají dokonce možnost při sníženém tlaku dosáhnout vysokých teplot vody, která se přetváří v páru (cca 170 °C)
Ve skutečnosti však přibližně 80% všech zakoupených tlakových myček jsou vysokotlaké čističe studenovodní, které při správném výběru spolu s chemickým prostředkem, dokážou odstranit veškeré problémy s čištěním.

V případě, že se stále rozhodujete, zda pro Vaše potřeby je ideální tlaková myčka s ohřevem či bez ohřevu vody, je nutné si položit další otázky.
[kde%20se%20bude%20cistit.jpg]


2. Kde budete čistit?

Zda vysotlakový čistič budete využívat ve vnitřních prostorách či vnějších, může představovat velký rozdíl v možnostech čištění a dramaticky navýšit plánovaný finanční rozpočet pro zakoupení čisticího stroje.

Související otázky, které vám mohou pomoci pro správné rozhodnutí:

a) Potřebujete mobilitu? Jinými slovy, budete potřebovat tlakovou myčku s koly a budete mít volnost pohybu nebo lze vše potřebné čistit v jednom mycím místě?

b) Budete mít volný přístup k elektrické energii, nebo budete pracovat se zařízením v terénu či na jiném místě bez možnosti připojení do elektrické sítě?

Pokud budete pracovat s vysokotlakým čističem s elektrickým pohonem, budete závislí na přístupu elektrické energie pro pohon vysokotlakého čerpadla. Tudíž budete neustále „uvázaní“ k elektrické zásuvce.
Budete-li pracovat se zařízením ve vnějším prostředí, máte již větší možnosti výběru.
Můžete ovládat zařízení s pohonem naftovým, benzínovým či elektrickým. Elektrický pohon je typicky úspornější, ale na druhou stranu nemáte dostatek mobility se zařízením díky přístupu kelektrické síti.

V případě, že se budete rozhodovat o tlakové myčce s ohřevem (horkovodní) pro vnitřní použití, budete dále omezeni výběrem dle typu ohřevu. Ne všechny typy jsou ideální pro vnitřní prostředí s ohledem na zplodiny naftových či plynových hořáků. Takové čističe vyžadují větší úpravy v prostorech, jako například odsávání vzniklých zplodin. Je možné také použít tlakovou myčku s elektrickým ohřevem, ale oproti ostatním jsou velice drahé.
[horkovodn%C3%AD%20vysokotlak%C3%BD%20%C4%8Disti%C4%8D.jpg]
Nejoblíbenějšími horkovodními tlakovými myčkami jsou s elektrickým pohonem a naftovým ohřevem. Nicméně další, které si rychle získávají na popularitě, jsou s benzínovým pohonem a naftovým ohřevem. Jsou velice mobilní a soběstačné oproti elektrickým. Vše co potřebujete, je voda, nafta pro ohřev a benzin pro pohon vysokotlakého čerpadla.

Obvykle tlakové myčky jsou napájeny pomocí klasické zahradní hadice.
Samozřejmě existují i takové, které jsou schopné čerpat vodu z velké nádrže či jiných zdrojů, což eliminuje problém s napojením na klasický vodovodní řád.

3. Jak dlouho budete čistit?

Tato otázka napoví, jakou kvalitu vyžaduje zařízení. Samozřejmě kvalita také přímo úměrně ovlivňuje cenu tlakové myčky. Pokud se strojem budete pracovat méně než pět hodin týdně, budete pravděpodobně spokojeni s levnějšími modely, ale nespoléhejte se na vysoké služby zařízení či vysokou záruční podporu.
Při používání stroje 5 až 20 hodin týdně, naleznete střední modely pro semi profesionální použití, které mají pevné konstrukční propojení čerpadla s elektromotorem.
U zařízení pro provoz nad 20 hodin týdně je nutné více investovat do kvality.

Na toto se nabízejí další otázky:

Jak poznat kvalitní vysokotlaký čistič?
Většina těchto čisticích zařízení, bez ohledu na značku, mají podobné komponenty.
Všechny mají motor, který otáčí vysokotlakým čerpadlem. Horkovodní mycí zařízení musí být vybaveno hořákem, který ohřívá vodu na určitou teplotu ve spirále uvnitř hořáku.
Otáčky elektromotoru bývají od 1.450 do 2.800 ot/min.

Pro výběr kvalitní vysokotlaké myčky, může hrát velkou roli i hmotnost. Levné tlakové čističe mohou mít váhu cca do 8 kg a to zdůvodu použitých méně kvalitních materiálů, které ovlivňují životnost zařízení. Je dobré se zaměřit na tlakové myčky nad 10kg, které mají robustnější konstrukci.

Další pomůckou, může být zařazení vysokotlakých mycích strojů:
a/ zařízení s množstvím vody cca do 450 l/hod se považuje jako hobby provedení pro občasné použití na zahradě či okolo domu
b/ zařízení s množstvím vody cca 500 l/hod se považuje jako poloprofesionální, pro častější použití na zahradě, okolo domu či pro menší provozy nebo dílny.
c/ zařízení s množstvím vody nad 600 l/hod se považuje jako profesionální pro časté použití v mycích boxech automobilů, autoservisů, autobazarů, zemědělství, stavebnictví, potravinářství, strojírenství a podobně.

Stále ale není úplně zřejmé, zda se jedná o kvalitní čistič a můžeme pokračovat dále ve výběru

Je zařízení vybaveno řemenovým nebo přímým převodem? Je mezi čerpadlem a elektromotorem gumová hardy spojka, která nám vyrovnává změny otáček – zpětné rázy?
Vysokotlaké čerpadlo se samotné nezapne a právě proto je poháněno motorem. Čerpadlo obvykle generuje otáčky od 1.100-1.500 otáček za minutu (značeno také někdy RPM nebo ot./min.) Benzínové motory se otáčí rychlostí od 3.000 do 3.600 ot./min. kdežto elektromotory 1.450-3.450 ot./min.
Jsou dva převládající způsoby připojení čerpadla kmotoru, a to buď přímo nebo kladkou s řemenem (dnes se již nevyrábí), popřípadě propojení elektromotoru s čerpadlem pomocí elastické hardy spojky.
Vysokotlaké čističe, které jsou vybaveny přímým připojením, jsou více kompaktní a cenově levnější. Dnes je toto přímé připojení čerpadla navrženo tak, aby vydrželo i při stálém provozu.
Slabost čerpadel, které mají vyšší otáčky (např. 3.600 otáček za minutu), se opotřebovávají rychleji než čerpadla s otáčkami nižšími (1.500 ot./min.). Někteří výrobci vysokotlakých čističů (např. Mazzoni), vybavují svá zařízení elastickou spojkou motoru a čerpadla (Hardy spojka), tudíž eliminují vibrace motoru a prodlužují životnost čerpadla s přímým připojením.
pruzne%20propojeni%20cerpadla%20a%20motoru%281%29.jpg [elastick%C3%A1%20spojka%20mezi%20%C4%8Derpadlem%20a%20motorem.png] [hardy%20spojka.JPG]
Pružné propojení čerpadla a motoru - elastická spojka

Na druhé straně řemenový převod v sestavě s kladkou a řemenem umožňuje čerpadlu převést na pomalejší otáčky (obvykle 900 - 1.500 ot./min.). Konečným přínosem je také absorbování vibrací motoru na čerpadlo, je minimalizována možnost výpadku, a tím se prodlužuje životnost čerpadla. Dnes již řemenový převod nalezneme jen u starších zařízení, nová zařízení se s tímto převodem nevyrábějí.

Je čerpadlo radiální nebo axiální?
Převážně všechny kvalitní a výkonné tlakové myčky mají radiální čerpadla (není pravidlem), která jsou vybavena klikovou hřídelí, ojnicemi a písty. Elektromotor otáčí klikovou hřídelí, které dávají díky ojnicím do pohybu písty, které vytvářejí v uzavřeném prostoru mosazné nebo nerezové hlavy požadovaný tlak. Těsnění pístů se vytváří těsnícími manžety.
Rotační axiální čerpadla jsou známa díky své nižší ceně, jednodušší konstrukcí, častější údržbě; životnost je obvykle nejvýše 800 pracovních hodin.

Dát přednost vysokému tlaku nebo vysokému průtoku vody?
Vyšší čisticí účinek je v průtoku vody (protečené množství vody v litrech za hodinu či minutu) než ve svém tlaku (bar). Pro silné nánosy nečistot, bahna a podobně se doporučuje vyšší množství vody. Při vyšším množství vody je čistící účinek vyšší i na delší vzdálenost od trysky.

Pomůcka odhadu výkonnosti myčky:
Skutečný výkon vysokotlakého čističe zjistíte pouze v závislosti tlaku a množství vody.
Příklad: Tlaková myčka „A“ o průtoku vody 400 l/hod a tlaku 300bar nebude mít vyšší čisticí účinek jako tlaková myčka „B“ o průtoku vody 800 l/hod a tlaku 200 bar. Díky jednoduchému vzorci závislosti tlaku a množství vody, zjistíme, že vyšší čisticí účinek bude mít druhá tlaková myčka.

%C4%8Distic%C3%AD%20%C3%BA%C4%8Dinek.jpg

Tlaková myčka „A“ – 3,33 kW
Tlaková myčka „B“ – 4,44 kW

Navzdory tomu, co je uváděno v reklamách nebo na štítku zařízení, je množství vody spolu s tlakem dalším důležitým rozhodujícím faktorem.
V praxi při velkých nánosech a silném znečištění jakou jsou vrstvy bahna (např. zemědělská technika, stavební technika, vojenská technika apod.) je vždy lepší řešení s vyšším množstvím vody a rozumným tlakem.
Při zašlých nečistotách nebo silně ulpívajících nánosech špíny (jako např. při likvidaci mechů a podobných nežádoucích látek) doporučujeme vysokotlaké čištění pomocí rotační trysky (rotační turbokladivo).

Poznámka: při práci s rotační tryskou dodržujte vždy základní pravidlo, kdy tryska při spuštění pistole musí být vždy skloněna směrem k zemi. V opačném případě, může dojít k poškození rotační trysky. V průběhu provozu lze poté proud trysky směrovat i vzhůru.

Je zařízení vybaveno automatický vypnutím?
Některá vysokotlaká zařízení jsou vybavena funkcí „Total Stop“ „Direct Stop“ apod. (co výrobce, to jiný název). Tato funkce slouží k automatickému vypnutí stroje po vypnutí pistole. Rozumnější systém je např. „Time Stop“, tzn. zařízení se automaticky vypíná po vypnutí pistole s určitou časovou prodlevou cca 20 s. Nedochází k častému zapínání a vypínání stroje při neuváženém krátkodobém stisknutí a vypnutí pistole. Nedochází k častým škodlivým rázům čerpadla při zapínání a vypínání elektromotoru. Další systém „Thermic Valve System“ – systém teplotních (termických) ventilů. Když se vypne pistole zařízení s by-pass ventilem, stroj běží dál a v uzavřeném okruhu stroje se při zvýšení teploty oběhové vody, ventilem odpustí ohřátá a do okruhu se přisaje studená voda z řádu. Tento děj se odehrává, když teplota oběhové vody stoupá nad 60°C.
Systém „Drop security System“ – bezpečnostní systém při poklesu tlaku. Pokud se stroj celkově zastaví a po časové prodlevě vypne, nelze opět spustit při zmáčknutí pistole, ale musí se zapnout vypínačem.

Kolik je správný výkon motoru?
Například budete-li chtít vysokotlaký čistič pro průmyslové čištění, doporučujeme tlakovou myčku o průtoku vody nejméně 900 l/hod a výkon benzinového/naftového motoru minimálně 8kW, elektrického minimálně 3kW.
Pro hobby využití doporučujeme „tlakový čistič“ o průtoku vody nejméně 450 l/hod a výkon benzinového/naftového motoru minimálně 3kW, elektrického minimálně 1,4kW.

Je rám či šasi čističe pevné?
Ocel je ocel, takže většina rámů a šasi budou dost pevné po celou dobu životnosti stroje.[pevn%C3%BD%20r%C3%A1m%20vysokotlak%C3%A9ho%20%C4%8Disti%C4%8De.jpg]
Nicméně můžete zjistit jaká je kvalita rámu či podvozku:
- z jaké oceli je rám vyroben?
- jsou svary zesílené?
- je barva epoxidová prášková pro dlouhou životnost?
- má podvozek tlumící nohy (nafukovací kola) pro zmírnění vibrací?

Další důležitou a poslední otázkou je, zda u prodejce či výrobce je možný záruční i pozáruční servis.
Společnost HydroClean s. r. o. takový servis poskytuje.
Sdílet článek