Slovník pojmů

aneb s čím se můžete setkat v oblasti čištění
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Rotační tryska


Rotační tryska je koncovou částí vysokotlakého čističe a je zpravidla umístěna za vysokotlakou pistolí na vysokotlakém nástavci. 

Rotační vysokotlaká tryska kombinuje bodový paprsek a rotační kruhový pohyb, který zvyšuje až několikanásobně čisticí účinek oproti standardní ploché trysce. Rotační tryska se také nazývá jako turbo tryska nebo turbokladivo. 
Výhodou rotační trysky je rychlejší a efektivnější odstraňování nečistot z povrchů pomocí rotačního pohybu.

Princip fungování rotační trysky:
Uvnitř rotační trysky se nachází speciální rotor, který je poháněn proudem vysokotlaké vody. Tento rotor je vybaven otvorem, kterým směřuje proud vody směrem ven pod určitým úhlem (nejčastěji pod úhlem 20°) a v případě, že voda vychází ven z rotoru trysky, rotor se začne otáčet kolem své vlastní osy, čímž vytváří rotační pohyb vodního proudu.

TIP
Při použití rotační trysky, směřujte rotační tryskou vždy směrem dolů k zemi, poté stiskněte spoušť na vysokotlaké pistoli. Rotační vysokotlaká tryska disponuje kuželem, který má uvnitř uložení velmi malou vůli a v případě, že bude tato tryska při zapnutí směrovaná vzhůru, může dojít k jejímu poškození. Během takto provedeného úkonu, při každém spuštění vysokotlaké pistole, již můžete během čištění směřovat rotační tryskou vzhůru či do ostatních směrů.

Při práci s vysokotlakou rotační tryskou je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a postupy, aby se minimalizovalo riziko poškození povrchů a předešlo se zraněním osob.


Hydroclean | Rotační tryska

Parní čistič


Parní čistič je zařízení určené k čištění a dezinfekci různých povrchů pomocí horké páry. Tato technologie je založena na vytváření horké páry, která má schopnost rozpouštět a odstraňovat nečistoty, bakterie a alergeny z různých povrchů.
Parní čističe jsou stále oblíbenějším díky svým mnohostranným využitím i ekologickým výhodám.

Princip fungování parního čističe:
Parní čistič generuje páru pomocí ohřevu vody na vysoké teploty, které se pohybují přibližně v rozmezí od 120°C až 180°C. Voda je zahřívána v bojleru na určitou teplotu, kde se mění v páru. Tato horká pára je následně vstřikována pod určitým tlakem na čištěný povrch pomocí trysky nebo kartáče, který umožňuje cílení a koncentrování proudu páry na čištěné místo. Kombinace vysoké teploty a tlaku páry, umožňuje tlaku páry proniknout hluboko do pórů povrchů a vysokou teplotou rozpouštět různé druhy nečistot, tuků, olejů, připálenin, bakterií, roztočů a alergenů. Pára také dezinfikuje a odstraňuje z povrchů nepříjemný zápach.
V případě, že je parní čistič vybaven odsávací jednotkou, jsou uvolněné nečistoty odsávány do odpadní nádoby parního čističe.  

Parní čističe nabízí účinný a ekologický způsob čištění a dezinfekci bez použití čisticích prostředků, nicméně jsou na trhu i modely, které nabízí aplikování čisticích prostředků pro účinnější a rychlejší čištění například v průmyslovém odvětví.

Výhody parního čističe:
Ekologie: Díky absenci chemických čisticích prostředků je samotné parní čištění šetrné k životnímu prostředí. I když hlavní síla čištění parním čističem spočívá v horké páře a tlaku páry, ne vždy se obejde parní čištění bez použití čisticích nebo dezinfekčních přípravků, které mohou být aplikovány pro účinnější a rychlejší čištění, ale tento způsob již snižuje ekologický efekt.
Účinnost: Vysoká teplota páry umožňuje efektivní odstranění nečistot a bakterií bez potřeby použití agresivních chemických prostředků.
Dezinfekce: Pára z parního čističe likviduje bakterie a různé mikroorganismy, což je vhodné při čištění v domácnostech, zdravotnictví, gastro provozech a ubytovacích zařízeních.
Všestrannost: Parní čističe lze použít na mnoha typech povrchů od koberců a čalounění, přes dlažbu a obklad, skleněné a plastové povrchy.
Úspora času: Vysoká účinnost parního čističe umožňuje dosáhnout lepších výsledků čištění a za kratší dobu než tradničními metodami.

Nevýhody parního čističe:
Cena a investice: Kvalitní parní čističe mohou být poměrně drahé na pořízení. 
Čas ohřevu: Před samotným čistěním je nutné počkat, až se voda v bojleru ohřeje na potřebnou teplotu, což ve srovnání s tradičním čištěním může působit zdržujícím dojmem.
Nevhodné na citlivé materiály: Přestože pára může být efektivní na mnoha površích, některé citlivé materiály jako jsou některé druhy dřeva, jemné textilní látky nebo plasty, by mohly být poškozeny vysokou teplotou páry.
Potřeba údržby: Stejně jakékoli zařízení i parní čištiče vyžadují pravidelnou údržbu a čištění, aby zůstaly dlouhou dobu v dobré kondici a zachovaly si svoji účinnost a hlavně bezpečnost při použití.

Parní čistič je moderní a ekologický způsob čištění, který zvládne odstranit nečistoty a zároveň povrch dezinfikovat pomocí horké páry. Parní čistič je ideálním řešením po ty, kdo hledají účinný a zároveň šetrný způsob úklidu.
 


Hydroclean | Parní čistič

Vysokotlaká tryska


Vysokotlaká tryska vytváří silný vodní paprsek pomocí koncentrovaného proudu vody pod vysokým tlakem, který má schopnost mechanicky uvolňovat a odstraňovat nečistoty z různých povrchů.
Tryska je koncovou částí vysokotlakého čističe a je zpravidla umístěna za vysokotlakou pistolí na vysokotlakém nástavci. 

Existuje několik různých druhů vysokotlakých trysek, které se používají s vysokotlakými čističi pro různé úkoly čištění s ohledem na materiál povrchu a druhu znečištění. Každý typ trysky má své vlastní charakteristiky a použití.

Zde jsou některé z hlavních druhů vysokotlakých trysek:

- Ploché trysky jsou nejčastěji využívané a mají plochý paprsek rozstřiku. Ploché trysky jsou k dispozici s různě velkými úhly paprsku, počínaje bodového paprsku 0°, přes ploché s menším úhlem 15° a 25°, dále přes úhly větší 40° a 65°až po 80°.
Obecně trysky s menším úhlem poskytují větší čisticí účinek, ale menší pracovní šíři, zatímco trysky s větším úhlem paprsku poskytují větší pracovní šíři, ale menší účinnost při stejné vzdálenosti trysek od čištěného povrchu. 

- Rotační trysky kombinují bodový paprsek a rotační kruhový pohyb, který zvyšuje čisticí účinek až několikanásobně oproti standardním plochým tryskám. Rotační trysky se také nazývají jako turbo tryska nebo turbokladivo. 

- Kombinované trysky mohou být s nastavitelným úhlem paprsku poskytující možnost nastavení úhlu rozstřiku nebo trysky s nastavitelným tlakem, které umožňují obsluze přizpůsobit tlak při čištění různým povrchům a aplikacím nebo mohou být kombinované trysky vybaveny možností nanášení čisticí chemie nebo samotnou rotační tryskou.

- Kanalizační trysky jsou určené pro čištění potrubí a kanalizací.

- Speciální trysky jsou pro specifické čištění jako například pro čištění nádob a různých nádrží.

Výběr velikosti vysokotlaké trysky má zásadní vliv na funkci vysokotlakého stroje. Pro správný výběr velikosti vysokotlaké trysky je rozhodující výkon vysokotlakého stroje, respektive tlak a průtok vody. Na základě těchto dvou veličin můžeme zvolit správnou velikost.
Více o zvolení správné velikosti vysokotlaké trysky se můžete dozvědět v našem článku zde: {link url='https://www.hydroclean.cz/clanek/74/jak-vybrat-spravnou-velikost-vysokotlake-trysky/' text=' Jak vybrat správnou velikost vysokotlaké trysky?'}

Každá tryska má specifické použití a výhody a při výběru vysokotlaké trysky je důležité zvážit povahu nečistot a typ povrchu, který budete čistit.
Při práci s vysokotlakou tryskou je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny a postupy, aby se minimalizovalo riziko poškození povrchů a předešlo se zraněním osob.


Hydroclean | Vysokotlaká tryska

Vysokotlaký nástavec


Vysokotlaký nástavec je příslušenství určené pro práci s vysokotlakým čističem. 
Vysokotlaký nástavec, nazývaný také jako pracovní nástavec, je část mezi vysokotlakou pistolí a vysokotlakou tryskou. Pomocí zvolené délky vysokotlakého nástavce prodlužujeme nebo zkracujeme vzdálenost mezi vysokotlakou pistolí a čištěným povrchem.

Vysokotlaké pracovní nástavce se liší kromě délky, také tvarem a druhem použití. 

Základními nástavci jsou:
- Rovné vysokotlaké pracovní nástavce: Standardní vysokotlaké nástavce, které jsou v základní výbavě prakticky každého vysokotlakého stroje.
- Zahnuté vysokotlaké pracovní nástavce: Vysokotlaké nástavce, které jsou v místě vysokotlaké trysky zahnuté pod určitým úhlem. Záhnuté nástavce jsou ideální pro čištění obtížně dostupných míst.
- Dvojité vysokotlaké pracovní nástavce: Dvojité vysokotlaké nástavce se skládají ze dvou rovnoběžných nástavců. Jeden nástavec může být vybaven vysokotlakou tryskou pro standardní čištění, druhý nástavec je vybaven tryskou pro nanášení čisticí chemie. Dvojité nástavce mohou být také vybaveny regulací tlaku.
- Teleskopické vysokotlaké pracovní nástavce: Teleskopické vysokotlaké nástavce umožňují prodloužení délky nástavce pomocí vysouvání jeho částí. Teleskopické nástavce jsou využívány při čištění střech, fasád budov a ostatních ploch, které vyžadují dosažení výšek, délek nebo hloubek, které by byly jinak obtížné dosáhnout.
- Napěnovací vysokotlaké pracovní nástavce: Napěnovací nástavce jsou navrženy pro vytváření a aplikaci pěny na čištěný povrch. Napěnovací nástavce umožňují rovnoměrné nanesení čisticího prostředku ve formě pěny, která prodlužuje dobu kontaktu s čištěným povrchem a pomáhá účinněji uvolnit nečistoty.

Při používání vysokotlakého čističe je důležité vybrat správný nástavec pro konkrétní úkol a dodržovat pokyny výrobce pro bezpečné a účinné čištění.
 


Hydroclean | Vysokotlaký nástavec

Navíjecí buben


Navíjecí buben na vysokotlakou hadici je zařízení, které umožňuje snadné uskladnění a snadné navíjení vysokotlaké hadice.
Hlavní cílem bubnu je udržet správné uspořádání hadice během uskladnění a tím ji také chránit před poškozením.

Navíjecí buben je vyroben z pevných materiálů jako je plast, ocel nebo nerezová ocel a má speciální mechanismus, který umožňuje plynulé navíjení a odvíjení vysokotlaké hadice.
Navíjecí buben je u některých modelů součástí vysokotlakých strojů, ale jsou také na trhu k dispozici navíjecí bubny, které lze umístit například na zeď nebo manipulační vozík. Tyto navíjecí bubny pro umístění na povrch jsou ideální pro použití v mycích boxech se stacionárními vysokotlakými stroji v průmyslových a komerčních provozech.

Výhody navíjecího bubnu na vysokotlakou hadici:
- Usnadnění manipulace: Navíjecí buben umožňuje snadnou manipulaci s vysokotlakou hadicí. Hadici lze rychle navinout a odvinout dle potřeby, což usnadňuje práci obsluze.
- Uspořádání hadice: Buben poskytuje uspořádané a bezpečné uložení vysokotlaké hadice a zamezuje chaotickému navíjení hadice na podlaze či okolo stroje.
- Ochrana před poškozením: Vysokotlaká hadice může být náchylná k poškození, zejména pokud je ponechána volně ležet na zemi. Navíjecí buben ji chrání před opotřebením, oděrem nebo prasknutím.
- Efektivní úklid: Rychlé navinutí hadice po ukončení práce znamená méně času stráveného úklidem a přípravou pro další použití.
- Bezpečnost práce: V případě uskladnění hadice na bubnu nepředstavuje obsluze riziko zakopnutí.
 


Hydroclean | Navíjecí buben

Zametací stroj


Zametací stroj je zařízení navržené k mechanickému sběru a odstraňování prachu a nečistot z různých venkovních i vnitřích ploch, jako jsou chodníky, parkoviště, náměstí, dvory, čerpací stanice, průmyslové haly, areály a další obdobné prostory.
Zametací stroje jsou vyvinuty s ohledem na efektivitu a úsporu času při čištění venkovních i vnitřních prostor o různých velikostech ploch.

Jak zametací stroje fungují:

Kartáče: Zametací stroje jsou vybaveny bočními a válcovými kartáči, které při svém otáčivém pohybu sbírají nečistoty z povrchů podlah. V přední části zametacího stroje mohou být umístěny boční kartáče, které svým otáčivým pohybem směrují veškeré nečistoty do středu zametacího stroje a hlavní válcové kartáče umístěné na spodní části zametacího stroje sbírají otáčivým pohybem nečistoty do sběrné nádoby.

Sběrná odpadní nádoba: Zametené nečistoty jsou sbírány do sběrné odpadní nádoby, ktera je součástí zametacího stroje. Tento kontejner na odpad lze snadno vyprázdnit po dokončení čištění. Některé modely zametacích strojů umožňují vyklápění sběrné nádoby pomocí hydraulického pohonu.

Pohon zametacích strojů: Zametací stroje jsou poháněny ručně (tlačením) nebo jsou vybaveny trakčním pohonem. Manuální zametací stroje s ručním pohonem jsou vhodné spíše pro malé prostory okolo domu či menší čerpací stanice a parkoviště. Pro větší plochy jsou vhodné zametací stroje s bateriovým nebo motorovým pohonem. Zametací stroje s motorovým pohonem jsou vybaveny benzinovým, naftovým nebo LPG motorem. Zametací stroje s vlastním pohonem umožňují efektivnější a rychlejší zametání.

Výhody zametacího stroje:
- Rychlost a efektivita: Zametací stroje umožňují rychlé a efektivní čištění velkých ploch bez vysilující fyzické práce.
- Úspora času a práce: Zametací stroje výrazně zkracují čas potřebný k čištění venkovních prostor.
- Snadná obsluha: Většina moderních zametacích strojů je navržena tak, aby byla snadno ovladatelná a mohla být používána se základním proškolením obsluhy.
- Snížení nákladů: Pravidelné používání zametacího stroje může snížit náklady na údržbu venkovních ploch tím, že brání hromadění nečistot a prachu.
- Ekologické: Mnoho moderních zametacích strojů je navrženo s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí a minimalizaci emisí.

Využití zametacího stroje:
- Komerční prostory: Zametací stroje jsou vhodné pro úklid parkovišť, příjezdových cest a okolí obchodních center a průmyslových zón.
- Městská údržba: Veřejné prostory, chodníky, náměstí a další městské plochy mohou být efektivně udržovány v čistotě pomocí zametacích strojů.
- Průmyslové areály: Zametací stroje jsou neocenitelnými nástroji pro udržování čistoty na průmyslových podlahách a manipulačních plochách.
- Sportovní areály: Zametací stroje mohou být využívány pro údržbu sportovních ploch, jako jsou tenisové kurty, atletické dráhy a multifunkční hřiště.

Zametací stroje jsou praktickými a výkonnými nástroji pro čištění venkovních ploch. Jejich efektivita, rychlost a snadná obsluha je dělají nepostradatelnými pomocníky při udržování čistého a atraktivního prostředí kolem nás.


Hydroclean | Zametací stroj

Extraktor


Extraktor je čisticí stroj známý také jako kobercový extraktor, čistič koberců a čalounění nebo tepovač. Kobercový extraktor je profesionální zařízení navržené speciálně pro hloubkové čištění koberců a textilních povrchů.
Funkce extraktoru spočívá v aplikaci vody s čisticím prostředkem pod určitým tlakem na koberec a následným odsáváním uvolněných nečistot a vlhkosti. 
Tímto procesem je dosaženo vynikajícího odstranění nejen povrchových, ale i hluboce usazených nečistot, alergenů, bakterií a mastnot.

Extraktory jsou široce využívány v průmyslovém a komerčním, ale také v domácím prostředí.

Hlavním cílem kobercového extraktoru je extrahovat hluboce usazenou špínu, mastnotu, alergeny, mikroorganismy a vlhkost z koberců, což přispívá k čistotě a zdravému prostředí.

Jak kobercový extraktor funguje:
- Vstřikování čisticího roztoku: Kobercový extraktor vstřikuje vodu spolu s čisticím prostředkem po tlakem od 2 barů přibližně do 30 barů hluboko do koberce (dle modelu), kdy tento tlak vstřikovaného roztoku pomáhá uvolňovat nečistoty v koberci.
- Mechanické čištění: Pohybem kobercové hubice po povrchu dochází k mechanickému čištění koberců. Některé kobercové extraktory jsou vybaveny rotačním kartáčem, který mechanicky kartáčuje koberec a uvolňuje hluboce usazené nečistoty.
- Odsávání nečistot: Poté, co byl roztok aplikován a nečistoty uvolněny, kobercový extraktor odsává čisticí roztok spolu s uvolněnými nečistotami z koberce. Tímto způsobem zůstává kobercový povrch čistý a téměř suchý.

Výhody kobercového extraktoru:
- Hloubkové čištění: Kobercový extraktor je schopen hloubkového čištění koberce díky vstřikovanému čisticímu roztoku pod tlakem hluboko do koberce.
- Zlepšení kvality ovzduší: Odstranění prachu, nečistot, alergenů a bakterií z koberce může zlepšit kvalitu vzduchu v interiéru a vytvořit zdravější prostředí.
- Prodloužení životnosti koberce: Pravidelné používání kobercového extraktoru může prodloužit životnost koberce tím, že odstraní zbytky a nečistoty, které by mohly postupně poškozovat vlákna koberce, čalounění a ostatních textilních povrchů.
- Efektivní odstranění mastnoty: Kobercový extraktor dokáže účinně odstranit mastnotu a oleje, které se mohou zachytit v koberci.
- Snížení zápachu: Odstranění hluboce usazených nečistot může přispět k odstranění nepříjemného zápachu z koberce.

Kobercový extraktor je nenahraditelným nástrojem pro každého, kdo si cení čistoty a zdraví svého domova. Hloubkové čištění, které kobercový extraktor poskytuje, může zásadním způsobem přispět k udržení vašich koberců v optimálním stavu. Při používání kobercového extraktoru je důležité řídit se pokyny výrobce a pravidelně provádět údržbu zařízení. S kobercovým extraktorem můžete dosáhnout nejen čistých, ale také zdravějších a pohodlnějších interiérů.

Při používání kobercového extraktoru je důležité dbát na to, aby koberce byly po čištění řádně vysušeny pro zabránění vzniku plísní a zápachu.


Hydroclean | Extraktor

Vysokotlaké čerpadlo


Vysokotlaké čerpadlo je zařízení, které slouží ke zvyšování tlaku kapaliny a vytváření vysokotlakého proudu kapaliny, obvykle vody.
Princip fungování vysokotlakého čerpadla spočívá v tom, že je čerpadlo připojeno zpravidla ke zdroji vody s nízkým tlakem a zvyšuje tlak této vstupní nízkotlaké vody.
Výstupní vysoký proud kapaliny je poté směřován do vysokotlaké hadice nebo trysky, kde vysoký proud vody používámé k mytí a tryskání v oblasti čištění veškerých povrchů, odstraňování nátěrů a spousta jiným dalším úkonům.
Zvyšování tlaku v čerpadle probíhá pomocí různých mechanismů jako jsou písty, membrány nebo odstředivé síly, ale v oblasti čištění se setkáváme s pístovými vysokotlakými čerpadly.

Vysokotlaká čerpadla jsou často využívána v široké škále aplikací včetně průmyslu, stavebnictví, čištění povrchů, zemědělství a všude tam, kde je potřeba generovat vysokotlaký proud kapaliny.
Vysokotlaká čerpadla mohou být poháněna různými pohony, jako jsou elektrické motory, spalovací motory nebo hydraulické motory.

Vysokotlaká čerpadla se často kombinují s dalšími komponenty jako jsou vysokotlaké hadice, vysokotlaké trysky, filtry, regulační ventily, aby bylo dosaženo požadovaných výsledků a přizpůsobilo se konkrétním aplikacím.

Některé příklady použití vysokotlakých čerpadel zahrnují:
- Čištění vysokým tlakem: Vysokotlaká čerpadla jsou klíčovými komponenty vysokotlakých čističů, které se používají pro čištění všech venkovních, ale i vnitřních povrchů, jako jsou fasády budov, vozidla, chodníky a mnoho dalších.
- Průmyslové aplikace: V průmyslových odvětvích mohou být vysokotlaká čerpadla používána k čištění zařízení, trubek, nádrží, odstranění nánosů nečistot a jiným údržbovým úkolům.
- Stavebnictví: Ve stavebnictví se vysokotlaká čerpadla využívají k odstraňování betonových zbytků, malby a nátěrů z různých povrchů.
- Zemědělství: V zemědělství se vysokotlaká čerpadla používají například k čištění nákladních vozidel, zemědělských strojů nebo chlévů.
- Vodní stříkání a řezání: Vysokotlaká čerpadla mohou být použita pro vodní stříkání, řezání a děrování materiálů, jako jsou kovy, beton a keramika.

Vysokotlaká čerpadla jsou různých konstrukcí a technologií, z nichž každý má své vlastnosti, konstrukční charakteristiky a využití.
V oblasti čištění se setkáváme s pístovými vysokotlakými čerpadly, která se člení na radiální a axiální.
Dále existují čerpadla membránová, odstředivá, šroubová, vakuová a další. Každý typ vysokotlakého čerpadla má své vlastní výhody a omezení a je vhodný pro určité aplikace.

Při výběru správného typu vysokotlakého čerpadla je důležité zvážit parametry jako tlak, průtok, typ kapaliny a povaha úkolu pro který bude určeno.


Hydroclean | Vysokotlaké čerpadlo

Podlahový PAD


Podlahové pady jsou nezbytným doplňkem podlahových mycích a jednokotoučových strojů, které zajišťují efektivní a kvalitní čištění různých podlahových povrchů.
Pady se využívají pro čištění, leštění, drhnutí a údržbu naprosté většiny hladkých podlah.
Čisticí pady jsou k dispozici z různých materiálů a tvrdostí, které jsou přizpůsobeny specifickým potřebám čištění a druhu podlahy pro dosáhnutí nejlepších výsledků čištění

Mezi nejběžnější čisticí pady patří:
- Standardní čisticí pady jsou vhodné pro běžné úkoly čištění, mytí podlah, odstraňování prachu a drobných nečistot. Jsou ideální pro pravidelné udržovací čištění v prostorách s nižší mírou znečištění.
- Abrazivní čisticí pady využijeme při setrvačných nečistotách, skvrnách nebo ztuhlé špíně. Abrazivní pady obsahují hrubší materiály, které účinněji odstraňují extrémní nečistotu. Abrazivní pady jsou také vhodné jako stripper pro odstranění voskové úpravy podlah.
- Lešticí pady jsou vhodné pro získání lesklého povrchu. Lešticí pady jsou speciálně navrženy tak, aby dodaly podlaze lesk a zároveň ji ochránily a nedošlo k poškrábání podlahy.
- Pady z mikrovlákna nabízí šetrné čištění a zachycení nečistot. Tyto pady mají speciální jemnou texturu, které účinně odstraňují nečistoty z povrchu a dodávají podlaze lesk. Pady z mikrovlákna jsou vhodné zejména na dřevěné podlahy a koberce.

Výhody použití podlahových padů
- Efektivní čištění: Různé typy podlahových padů umožňují zvládnout různé úkoly čištění a odstranění nečistot. Díky správné volbě padu lze dosáhnout vynikajících výsledků i při náročných čisticích úlohách.
- Šetrnost k povrchu: Kvalitní podlahové pady jsou navrženy tak, aby minimalizovaly riziko poškrábání nebo jiného poškození podlahových povrchů.
- Úspora času a práce: Použití podlahových mycích strojů s vhodnými pady umožňuje rychlejší a efektivnější čištění ve srovnání s ručním čištěním.
- Jednoduchá výměna a údržba: Podlahové pady je snadné vyměnit a čistit, což usnadňuje údržbu a zajišťuje dlouhodobou funkčnost. Každý podlahový mycí stroj s diskovým kartáčem může být vybaven unašečem padu na který je snadné pad nasadit.

Jak správně používat podlahové pady
- Výběr správného typu padu: Zvolte podlahový pad v souladu s typem podlahového povrchu a charakterem nečistot, které chcete odstranit.
- Příprava povrchu: Před použitím stroje a podlahového padu pečlivě očistěte podlahu od volných nečistot.
- Správná technika: Při čištění se držte doporučené techniky a rychlosti pohybu stroje pro dosažení co nejlepších výsledků.

Při používání podlahových mycích strojů a padů je důležité dodržovat správné techniky a postupy, aby byla zajištěna účinnost čištění a ochrana povrchu.


Hydroclean | Podlahový PAD

Elektromotor


Elektromotor je zařízení, které přeměňuje elektrickou energii na mechanickou energii. Je to jedno z nejčastěji používaných zařízení pro pohon různých strojů, zařízení a elektronických přístrojů.
Elektromotory se nacházejí ve široké škále aplikací, od domácích spotřebičů až po průmyslová zařízení.

Princip fungování elektromotoru je založen na interakci mezi elektrickým proudem a magnetickým polem. Většina elektromotorů se skládá z jádra (statoru), vinutí a rotoru. Vinutí je obvykle cívka nebo cívky, které jsou umístěny na statoru a jsou napájeny elektrickým proudem.
Když elektrický proud protéká vinutím, vytváří se magnetické pole. Rotor je obvykle umístěn uvnitř statoru a je vybaven permanentními magnety nebo elektromagnetem. Magnetické pole vytvořené statorovým vinutím interaguje s magnetickým polem rotoru a způsobuje jeho pohyb. Tím se přeměňuje elektrická energie na mechanickou energii a rotor se otáčí.
Otáčení rotoru může být využito k pohonu různých zařízení.
Rychlost otáčení a síla pohonu elektromotoru závisí na konstrukci, velikosti a napájecím napětím motoru.

Elektromotory jsou považovány za ekologičtější alternativu k jiným pohonům, jako jsou spalovací motory, protože nevytvářejí emise škodlivých plynů za provozu.
Jsou také často považovány za energeticky účinnější, jelikož přeměňují většinu elektrické energie na mechanickou energii bez významných ztrát.

Elektromotory jsou základním stavebním kamenem mnoha zařízení a technologií, od malých domácích spotřebičů, jako jsou mixéry a vysavače, po průmyslová zařízení, jako jsou vysokotlaká čerpadla, ventilátory, dopravníky a různé stroje.


Hydroclean | Elektromotor

Kyselý čisticí prostředek


Kyselý čisticí prostředek je prostředek používaný k čištění a odstranění různých typů nečistot a usazenin z různých povrchů a materiálů. Kyselé čisticí prostředky mají hodnotu pH nižší než 7. Kyselé čisticí prostředky jsou účinné při rozpouštění minerálních usazenin, vodního kamene, rzi, cementového povlaku, vápence a močových usazenin.

Použití kyselých čisticích prostředků může být různorodé a zahrnuje například čištění koupelen, odstranění vápenatých usazenin ze sanitárního zařízení, odstranění rzi z povrchů nebo čištění keramických a porcelánových materiálů.

Kyselé čisticí prostředky mohou obsahovat různé druhy kyselin například:
- Kyselina citronová se používá k odstranění vodního kamene a minerálních usazenin. Kyselina citronová je poměrně šetrná k povrchům a méně agresivní než jiné kyseliny.
- Kyselina octová se často používá k odstraňování vodního kamene a usazenin v koupelnách a kuchyních.
- Kyselina chlorovodíková je agresivnější kyselina používaná k odstranění rzi a vápenatých usazenin.
- Kyselina sírová se používá především v průmyslovén prostředí k odstraňování rzi a čištění kovů.
- Kyselina dusičná je využívána v průmyslových procesech jako je galvanizace kovů a také k odstraňování rzi a nátěrů.

Složení kyselých čisticích prostředků je různé v závislosti na konkrétním produktu a jeho určení. Kyselé čisticí prostředky je nutné používat s opatrností a dodržovat pokyny výrobce, jelikož nesprávné použití či kombinace s jinými chemickými prostředky může vést k poškození povrchů a potenciálně být nebezpečné pro zdraví.


Hydroclean | Kyselý čisticí prostředek

Podlahový mycí stroj


Podlahový mycí stroj je zařízení, které slouží k mytí a čištění všech druhů podlah. Podlahový mycí stroj je navržen pro účinné odstraňování nečistot, skvrn, prachu, mastnot a jiného znečištění podlahy.
Podlahové mycí stroje se často využívají v komerčních a průmyslových prostředích, jako jsou supermarkety, nemocnice, školy, hotely, továrny, sklady, letiště a další.

Podlahový mycí stroj pracuje na principu dávkování vody spolu s čisticím prostředkem na podlahu a pomocí otáčivého pohybu kartáče mycího stroje dochází k mechanickému uvolnění nečistot. Sběr uvolněných nečistot z podlahy je odsáváno pomocí stírací/sací lišty, která je součástí podlahového mycího stroje.

Podlahové mycí stroje jsou velmi užitečným nástrojem pro účinné a rychlé čištění podlah ve všech prostorách. Díky automatizovanému procesu podlahové mycí stroje snižují námahu a čas potřebný pro ruční mytí a zlepšují hygienu a vzhled podlahových ploch. 

Základními komponentami podlahového mycího stroje jsou:

- Diskové nebo válcové kartáče: Kartáče zajišťují kontakt s povrchem podlahy a mechanicky odstraňují nečistoty. Každý podlahový mycí stroj nabízí kartáče z různých materiálů a tvrdostí vhodné pro různé podlahy a typy nečistot.
- Nádrž na čistou vodu / čisticí roztok: Podlahový mycí stroj je vybaven nádobou na čistou vodu, která je dávkována na podlahu během čištění. Do nádoby na čistou vodu lze přidat čisticí prostředek, určený pro podlahové mycí stroje, pro zvýšení čisticího účinku.
- Nádrž na odpad: Mycí stroj je vybaven odsávacím systémem, který pomocí sací lišty umístěné za kartáčem nebo strojem odsává uvolněné nečistoty do odpadní nádoby. Odsávání zajišťuje, že povrch podlahy zůstane po mytí co nejsušší.
- Pohon mycího stroje: Podlahové mycí stroje jsou poháněny elektrickým pohonem nebo bateriovým pohonem. Mycí stroje s elektrickým pohonem mají výhodu praktického nepřetržitého čištění, mycí stroje s bateriovým pohonem umožňují pokrytí větších nebo členitých ploch bez nutnosti přístupu k elektrické zásuvce. 
- Ovládací prvky: Obsluha může ovládat podlahový mycí stroj pomocí ovládacího panelu nebo tlačítek (dle typu stroje), které umožňují například nastavení rychlosti, množství dávkování čisticího roztoku a dalších vlastností, které zajišťují obsluze komfort při práci. Ovládací panel může taktéž zobrazovat úroveň nabití baterií, množství vody v nádržích a mnoho dalších informací o aktuálním stavu stroje.


Hydroclean | Podlahový mycí stroj

Vysokotlaký čistič


Vysokotlaký čistič je zařízení, které využívá vysokého tlaku vody k odstraňování nečistot, povlaku, nebo jiných nežádoucích materiálů z povrchů různých materiálů. Vysokotlaké čističe jsou běžně využívána v různých průmyslových, komerčních a domácích aplikacích pro čištění různých povrchů. Vysokotlaké čističe jsou využívány při čištění venkovních, ale i vnitřních ploch.

Hlavní součástí vysokotlakého čističe je vysokotlaké čerpadlo, které vytváří požadovaný vysoký tlak vody.
Vysokotlaké čističe fungují na principu čerpání vody do vysokotlakého čerpadla a následným vystřikováním vody z vysokotlaké trysky pod vysokým tlakem.
Tento vysoký tlak vody umožňuje odstranit nečistoty a povlaky, které by jinak mohly být obtížné nebo nemožné odstranit jinými způsoby.

Pro vysokotlaké čističe existuje mnoho názvů a pojmenování, které se mohou lišit v závislosti na regionu, výrobci (např. Wap - vapka), nebo specifickém využití. Alternativní pojmenování vysokotlakých čističů může být např. vysokotlaké stroje, tlakové čističe, vysokotlaké myčky, tlakovky, vapky... Tyto pojmy jsou běžně používané pro označení vysokotlakých čističů.

Čím vyšší je tlak, tím silnější proud vody vystřikuje. Tlak vysokotlakých čističů se udává v barech (bar) nebo v jednotkách PSI (pound per square inch - tlak tělesa o hmotnosti jedné libry na plochu čtverečného palce).
Pro vyšší účinek většina vysokotlakých čističů umožňuje přisávat čisticí prostředek pro odstranění mastnot, olejů a jiných obtížně odstranitelných nečistot.

Vysokotlaké čističe mohou být poháněny elektřinou nebo spalovacím motorem a jsou k dispozici v různých výkonech pro každé využití.

Vysokotlaké čističe jsou využívány ve všech odvětvích výroby a průmyslu (automobilový, chemický, strojírenský, potravinářský, hutnický, sklářsky atd.), veřejných službách, stavebnictví a v neposlední řadě pro hobby použití.
Vysokotlaké čističe mají široké využití, včetně:
- Čištění fasád, střech a ostatních povrchů budov: Pomocí vysokotlakých čističů lze odstranit nečistoty, prach, plísně a povlaky z fasád, stěn a střech budov.
- Čištění vozidel: Vysokotlaké čističe se používají pro čištění automobilů, nákladních vozidel, motocyklů a dalších dopravních prostředků.
- Čištění průmyslových zařízení: V průmyslových prostředích se vysokotlaké čističe používají k odstraňování zbytků, olejů, mastnoty a dalších nečistot z různých zařízení a strojů.
- Čištění chodníků a dlažeb: Vysokotlaké čističe lze využít k čištění venkovních ploch, jako jsou chodníky, dlažby a terasy.
- Čištění potrubí a kanalizací: Vysokotlaké čističe se používají k odstranění zácpy a nečistot z potrubí a kanalizací.
- Čištění zahradního nářadí: Vysokotlaké čističe lze využít k čištění zahradního nářadí, jako jsou sekačky, kultivátory, nádrže na zavlažování a jiné.

Je vždy důležité si vybrat správný typ vysokotlakého čističe v závislosti na konkrétních potřebách a aplikacích.

Při používání vysokotlakého čističe je důležité dodržovat bezpečnostní opatření a chránit sebe i své okolí před proudem vody vysokého tlaku, který může být nebezpečný.


Hydroclean | Vysokotlaký čistič