Jak vybrat správnou velikost vysokotlaké trysky?

Jak vybrat správnou velikost vysokotlaké trysky?

Správný výběr vysokotlaké trysky je důležitý pro bezproblémový chod a výkon vysokotlakého čističe. Každý vysokotlaký čistič má určitou velikost vysokotlaké trysky, respektive velikost otvoru, kterým proudí voda o vysokém tlaku. Pokud zvolíme menší velikost vysokotlaké trysky než je požadováno pro daný vysokotlaký čistič, bude mít tato chybná volba za následek nesprávného chodu stroje a ta se může projevit nepravidelným během, přepnutím do by-passu nebo vypnutím vysokotlakého mycího stroje. Při použití větší vysokotlaké trysky, bude mít vysokotlaký čistič nižší tlak, než je jeho standardní tlak.


Jak tedy vybrat správnou vysokotlakou trysku?
 
Pro správné zvolení velikosti vysokotlaké trysky je nutné znát pracovní tlak a průtok vody vysokotlakého čističe, jelikož v závislosti na tlaku a průtoku vody vysokotlakého čerpadla je pevně daná velikost vysokotlaké trysky.
Například vysokotlaký mycí stroj, který má tlak 150 barů a průtok vody 900 l/hod (15 l/min), má správnou velikost trysky 055. K této velikosti se dostaneme v tabulce níže pro výběr vysokotlakých trysek.

  • V prvním modrém řádku tabulky naleznete tlak vysokotlakého čističe udávaný v barech; v našem vzorovém příkladu přejdeme do kolonky „150“.
     
  • Ve sloupci pod údajem tlaku „150“ naleznete nejbližší údaj, který nejvíce odpovídá našemu průtoku. V našem vzorovém případě se jedná o hodnotu 15,3, která je nejblíže našemu průtoku 15 l/min.*
     
  • V řádku, ve kterém jsme nalezli hodnotu 15,3 přejdeme vlevo k prvnímu šedému sloupci, kde nalezneme požadovanou velikost trysky 055.
     
Pokud na vysokotlakém čističi (na výrobním štítku) je uveden průtok vody v litrech za hodinu (l/hod.), je nutné tuto veličinu přepočítat na litry za minutu (l/min.) způsobem, že litry za hodinu vydělíme číslem „60“. V našem případě se jedná o výpočet 900 l/h : 60 = 15 l/min. množství vody (l/hod) : 60 = množství vody (l/min)

V našem případě se jedná o výpočet 900 (l/hod) : 60 = 15 (l/min)
 
množství vody (l/hod) : 60 = množství vody (l/min)
 


Jak vybrat úhel vysokotlaké trysky?
 
Kromě výběru velikosti trysky bychom měli zvolit správný úhel paprsku, který nám určuje pracovní šíři rozstřiku nebo-li plochu dopadu na povrch při mytí povrchů. Pracovní šíře paprsku je závislá na vzdálenosti trysky od čištěného povrchu a úhlu paprsku vysokotlaké trysky.
Například vysokotlaká tryska s úhlem paprsku 25°, která je při čištění ve vzdálenosti 50 cm od čištěného povrchu, bude mít tato tryska pracovní šíři rozstřiku cca 22 cm.
Nejvíce rozšířené vysokotlaké trysky jsou s úhlem 25°, ale i s menším úhlem 15° nebo naopak s větším úhlem 65°.
V naší nabídce vysokotlakých trysek jsou také trysky VARIO, které mají nastavitelný úhel paprsku od bodového paprsku 0° až po plochý, široký úhel rozstřiku.
Nutno počítat s tím, že čím větší úhel paprsku, tím bude mít větší pracovní šíři, ale menší účinnost. Při malém úhlu paprsku bude malá pracovní šíře čištění, ale za to větší čisticí účinek. S tím také souvisí vzdálenost vysokotlaké trysky od čištěného povrchu; čím větší vzdálenost tím menší účinnost. Velikost úhlu paprsku se volí převážně dle druhu čištěného povrchu. Při vysokotlakém mytí automobilů je lepší volit větší úhel paprsku než-li při čištění mostních konstrukcí, kde je důraz kladen na vysokou čisticí účinnost.
 


Suma sumárum
 
V našem vzorovém příkladě vysokotlakého čističe o výkonnosti 150 barů a průtoku vody 15 l/min jsme vybrali velikost trysky 055 a vyhovuje-li nám úhel paprsku 25°, budeme tedy vyhledávat vysokotlaké trysky s označením 25055, kde první dvojčíslí označuje úhel rozstřiku a poslední trojčíslí velikost trysky. Takže například při velikosti trysky 040 a úhlu paprsku 15°, budeme vyhledávat trysky s označením 15040. 
Trochu odlišné je to u rotačních trysek, kde se úhel paprsku převážně neudává, ale pohybuje se v rozmezí 15°-20° a postačí nám pro výběr rotační trysky pouze velikost, takže vycházíme-li ze vzorového příkladu, budeme vyhledávat rotační trysku 055.


Pokud si přesto výše popsané nejste jisti nebo cokoliv nenašli není nic jednoduššího než nás kontaktovat.

 

Sdílet článek